База с. Соколаре

В допълнителната база на детската градина функционира разновъзрастова група с 20 деца, които са родени от 2019 година до 2015 година. Групата се намира в с. Соколаре, общ. Бяла Слатина, ул. „Г.С.Раковски“ №2

За малчуганите се грижат:

Старши учител Валери Вълчев

учител Искра Мухляшка

Помощник-възпитатели Галя Воденичарска, Борислава Ботева и Елеонора Сандова