База с. Тлачене

В допълнителната база на детската градина функционира разновъзрастова група с 15 деца, които са родени от 2016 година до 2012 година. Групата се намира в с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, ул. „Г.Димитров“ №1

За малчуганите се грижат:

Старши учител Радка Михайлова

Учител Петя Соколова

Помощник-възпитател Стела Велева