През учебната 2022-2023 година в допълнителната база на детската градина функционира разновъзрастова група с 19 деца, които са родени от 2020 година до 2016 година. Групата се намира в с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, ул. „Г.Димитров“ №1

За малчуганите се грижат:

Старши учител Радка Михайлова

Старши учител Петя Соколова

Леля на групата: Стела Велева