База с. Тлачене

В допълнителната база на детската градина функционира разновъзрастова група с 20 деца, които са родени от 2019 година до 2015 година. Групата се намира в с. Тлачене, общ. Бяла Слатина, ул. „Г.Димитров“ №1

За малчуганите се грижат:

Старши учител Радка Михайлова

Учител Петя Соколова

Леля на групата: Стела Велева