Втора група

Във втора група „Смехурани“ се възпитават, отглеждат и социализират най-малките деца в детската градина. Групата се състои от 26 деца, които са родени през 2016 година. Групата се намира на втори етаж в дъното.

За малчуганите се грижат:

Старши учител Мариела Цонова

Старши учител Мариета Дамянова

Леля на групата: Красимира Ганчева