Директор:

Даниела Нинова
 

Педагогически специалисти:

Първа група:

Вергиния Иванова – старши учител;
Таня Нешкинска – старши учител;
 
Втора група:
 
Диана Никовска – старши учител;
Наджибе Калеева – старши учител;
 
Трета група:
 
Виолета Славова – старши учител;
Мария Димитрова – главен учител
 

Четвърта група:

Мариела Цонова – старши учител;
Мариета Дамянова – старши учител;
 
 
 
Допълнителна база с. Соколаре
Валери Вълчев – старши учител;
Искра Мухляшка – учител;
 
Допълнителна база с. Тлачене
Радка Михайлова – старши учител;
Петя Соколова – старши учител.
 

Непедагогически персонал:

Ивка Горелска – главен счетоводител;
Лъчезар Лазаров – ЗАС;
Елза Павлова – домакин-касиер;
Галя Воденичарска – домакин;
Галина Стойковска – готвач;
Борислава Ботева – готвач;
Бойка Диковска-Ангелова – помощник-възпитател;
Диляна Лазарова – помощник-възпитател;
Стела Велева – помощник-възпитател;
Елеонора Сандова – помощник-възпитател;
Красимира Ганчева – помощник-възпитател;
Валя Късльовска – чистач-хигиенист;
Димчо Димитров – огняр.