Екип

Детска градина ”Незабравка”, гр.Б.Слатина  е основана на 26.05.1972г. като временна детска градина в т.нар. Груева къща с директор Спаска Динкова и учителки – Мария Ганева, Богдана Каменова и Станка Иванова. През септември 1975 г. се обединяват ЦДГ №4 и ЦДГ №5 в шестгрупно детско заведение. За директор е назначена младата и амбициозна учителка Стефка Симеонова.
На 28.09.1978г. е открита новата слънчева сграда на ЦДГ № 4 на ул.”Дондуков”№33 от видната наша съгражданка Цола Драгойчева. Детската градина получава красивото име „Незабравка”.
Голяма заслуга за развитието на детската градина има госпожа Даниела Цветанова Никова, която е дългогодишен директор. Чрез множество спечелени проекти тя повишава качеството на образователния процес и обновява материалната база.
Днес в ДГ ”Незабравка” – Б.Слатина и допълнителните базив с. Соколаре и с. Тлачене функционират шест възрастови групи. Тя винаги е била гордост за града ни като дългогодишен базов център на селищната система и престижно детско заведение със свой собствен имидж и достойно място в системата на предучилищното възпитание. Опитният учителски екип е съхранил в своята дейност възрожденските традиции на българското образование, мъдростта на добрия педагогически опит, стремежа към творчество и авангардност и има значим принос в популяризирането и утвърждаването на добър педагогически опит по проблемите за правата на децата и  гражданското и интеркултурното образование в предучилищна възраст.
 

Директор:

Мария Димитрова

Педагогически специалисти:

Първа група:

Вергиния Иванова – старши учител
Таня Нешкинска – старши учител
 
Втора група:
Диана Никовска – старши учител;
Наджибе Калеева – учител;
 
Трета подготвителна група:
Галина Георгиева – старши учител;
Виолета Славова – старши учител;
 
Четвърта подготвителна група:
Мариела Цонова – старши учител;
Мариета Дамянова – старши учител;
 
Допълнителна база с. Соколаре
Валери Вълчев – старши учител;
Искра Мухляшка – учител;
 
Допълнителна база с. Тлачене
Радка Михайлова – старши учител;
Петя Соколова – учител.
 

Непедагогически персонал:

Ивка Горелска – главен счетоводител;
Лъчезар Лазаров – ЗАС;
Виолета Иванова – домакин-касиер;
Галя Воденичарска – домакин-касиер;
Румяна Петкова – готвач;
Борислава Ботева – готвач;
Галина Стойковска – помощник-готвач;
Бойка Диковска-Ангелова – помощник-възпитател;
Елза Павлова – помощник-възпитател;
Диляна Лазарова /Красимира Николова/ – помощник-възпитател;
Христина Янкова – помощник-възпитател;
Стела Велева – помощник-възпитател;
Елеонора Сандова – 0,5 помощник-възпитател;
Галина Ценова – чистач/хигиенист;
Димчо Димитров – огняр.