Основна сграда в град Бяла Слатина

 

 

 

Допълнителна база с. Соколаре 

 


Допълнителна база с. Тлачене