Обучения

Информация за предстоящи обучения на лицата от педагогическия екип на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина

 

Дати: 02.12.2022г. – 04.12.2022г. 

Обучителна организация: Фондация „Кузманов“ – София

Място на обучение: град Банско

Участие в X Национална Педагогическа конференция на тема

„Добри педагогически практики от международно и интеркултурно обучение на деца и ученици.“

Брой участници – 7