Обучения

Информация за предстоящи обучения на лицата от педагогическия екип на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина

 

Дати: 14.06.2022г. – 16.06.2022г.

Тема на обучението: „Eфективно управление на мултикултурна образователна среда“.

Място на провеждане: Хотел „Дипломат Плаза“, гр. Луковит.

Начален час – 14 часа на 14.06.2022г.;
Краен час – 11 часа на 16.06.2022г.

Обучителна организация – РААБЕ.

Брой педагогически специалисти, които ще участват в обучението – 9.