Информация за предстоящи обучения на лицата от педагогическия екип на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина

 

Дати: 02.12.2022г. – 04.12.2022г. 

Обучителна организация: Фондация „Кузманов“ – София

Място на обучение: град Банско

Участие в X Национална Педагогическа конференция на тема

„Добри педагогически практики от международно и интеркултурно обучение на деца и ученици.“

Брой участници – 7

 


Дата: 25.02.2023г. 

Обучителна огранизация: “Дидакта Консулт”

Място на провеждане: Онлайн

Тема: „Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП“

Брой участници – 12

 


Дати: 10.03.2023г. – 12.03.2023г. 

Обучител: Пламенка Ангелова

Място на обучение: с. Рибарица

Тема: „Как да работим ефективно с деца, които владеят език различен от българския“

Брой участници – 12