В ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина се реализират следните проекти: