Първа група

В първа група „Веселите мечета“ се възпитават, отглеждат и социализират най-малките деца в детската градина. Групата се състои от 23 деца, които са родени през 2016 и 2015 години. Групата се намира на втори етаж до стълбите.

За малчуганите се грижат:

Старши учител Вергиния Иванова

Старши учител Таня Нешкинска

Помощник-възпитател Бойка Диковска-Ангелова