трета група

В трета група „Смехурани“ се възпитават, отглеждат и социализират деца в детската градина, които са родени през 2016 година. Групата се състои от 29 деца и се намира на втори етаж в дъното.

За малчуганите се грижат:

Старши учител Мариела Цонова

Старши учител Мариета Дамянова

Леля на групата: Диляна Лазарова