Текст – Даниела Нинова – директор на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина.

Музика – Валери Вълчев – старши учител в допълнителна база на ДГ „Незабравка“ в с. Соколаре.