Четвърта група

В четвърта подготвителна група „Смехурани“ се възпитават, отглеждат и социализират 28 деца, които са родени през 2012 година. Групата се намира на втори етаж в дъното на коридора.

За малчуганите се грижат:

Старши учител Мариела Цонова

Старши учител Мариета Дамянова

Помощник-възпитател Красимира Ганчева