Покана

Уважаеми членове на педагогическия и непедагогически екип и обществения съвет към ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина! 1.Общо събрание на персонала на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина ще се проведе на 27.04.2023г. от 12:30 часа за представяне на отчет за касово …

Покана

Уважаеми членове на педагогическия и непедагогически екип и обществения съвет към ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина! 1.Общо събрание на персонала на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина ще се проведе на 31.01.2023г. от 12:30 часа за представяне на отчет за касово …

Покана

Уважаеми членове на педагогическия и непедагогически екип и обществения съвет към ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина! 1.Общо събрание на персонала на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина ще се проведе на 20.10.2022г. от 18:00 часа за представяне на отчет за касово …

Покана

Уважаеми членове на педагогическия и непедагогически екип и обществения съвет към ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина! 1.Общо събрание на персонала на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина да се проведе на 26.07.2022г. от 18:00 часа за представяне на отчет за касово …

Покана

Уважаеми членове на педагогическия и непедагогически екип и обществения съвет към ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина! 1.Общо събрание на персонала на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина да се проведе на 15.04.2022г. от 17:30 часа за представяне на бюджет за 2022г. …

Прием на деца

Уважаеми родители, започна приема на деца, родени 2019 година (3г.) и 2018г. (4г.).   Документи се подават съгласно Наредба № 26 на Общински съвет Бяла Слатина за приемане отписване и преместване на деца в детските градини на територията на общината …

Покана

Уважаеми членове на педагогическия и непедагогически екип и обществения съвет към ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина! 1.Общо събрание на персонала на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина да се проведе на 12.01.2022г. от 18:00 часа за представяне на отчет за касово …

Покана

Уважаеми членове на педагогическия и непедагогически екип и обществения съвет към ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина! 1.Общо събрание на персонала на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина да се проведе на 28.10.2021г. от 18:00 часа за представяне на отчет за касово …