Бюджетна бланка-2019-държавна_и_местна_дейност

Nezabravka-31.12.2019 

Обяснителна записка -2019

Бюджетна бланка-2020-държавна_и_местна_дейност

Бюджетна бланка-2021-държавна_и_местна_дейност с преходен остатък

Бюджет-ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина 2021-Презентация

Бюджет-ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина 2022-Презентация