Oтчет

Бюджет 2020

     Бюджет 2020


ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2018Г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 31.12.2018г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 31.03.2019г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 30.06.2019г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 30.09.2019г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 31.12.2019г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 31.03.2020г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 31.03.2020г.- презентация

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 30.06.2020г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 30.06.2020г. – презентация

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 30.09.2020г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 30.09.2020г. – презентация

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 31.12.2020г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 31.12.2020г. – презентация

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 31.03.2021г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 31.03.2021г. – презентация

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 30.06.2021г.   

Отчет за касово изпълнение по бюджета на ДГ „Незабравка“ към 30.06.2021г. – презентация