На 15.06.2020г. ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина и сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина сключиха споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект „Приятели на децата“.

 

Основната цел на проекта е подобряване на говорното и социално-емоционално развитие на децата – възпитаници на ДГ „Незабравка“ и нейните допълнителни бази в с. Соколаре и с. Тлачене. Водещ партньор, който отговаря за цялостната координация, управлението и изпълнението на проекта е сдружение „Първи юни“. Около 100 деца от детската градина ще участват в дейности, свързани с  четене и драматизиране на любими приказки и под формата на игра ще се подпомогне тяхното говорно и емоционално развитие. Със средства от проекта ще се закупят декори и костюми за драматизации на обща стойност около 15000лв. Родителите на децата ще имат възможност да се включат в реализирането на проектните дейности.

Педагогическият екип на ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина изказва най-искрена благодарност на сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина за оказаното доверие и споделено партньорство.