Проект „Различни, но заедно“

 

Галерия от обучение с тема: „Иновативни методи и средства за работа в мултикултурна среда“